" To što pacijenti misle a nekad i zvanična medicina da je došao kraj, dr Tasić to razuslovljava, otvara nove perspektive življenja i smisao života "

Profesor dr
Tadija Eraković, defektolog

dr. Tasić

Čovek koji želi da bude zdrav, da prati svoje zdravlje, može to postići jedino ako se okrene čoveku i prirodi, ako otvori svoje srce životu i ljubavi.

Takav pozitivan stav neophodan je deo metode pomaganja bolesnim, odnosno energetski neuravnoteženom organizmu.

Jovan Tasić

O BIOTERAPIJI

O BIOTERAPIJI

Priče izlečenih

Priče izlečenih

Isečci iz novina

Isečci iz novina

Foto galerija

Foto galerija

Video galerija

Video galerija

Kontakt

Kontakt

Priče izlečenih