Spec. kardiolog interniststa Kliničkog centra u Novom Sadu i spec. homeopatije

Prim. dr Gordana Bojić-KolarskiJaz sem doktorka Gordana Bojić, sicer sem internistka kardiolog v uradni, klasični ortodoksni medicini, čeprav se ukvarjam tudi s homeopatsko medicino, ki sem jo diplomirala. Tako sta mi, na neki način, znani tako klasična medicina, kot mnoge regije zraven homeopatije iz alternativnih vej medicine. Tako sem se tudi našla med ostalim v ordinaciji pri doktorju Tasiću, ker sem bila ena od tistih zdravnikov, ki so bili zelo radovedni, da vidim in se seznanim, kaj tu je. Pravzaprav, kaj želim povedati, želim povedati, da vsak fenomen, ki ni dovolj pojasnjen, da vsak fenomen, ki je na neki način nenavaden, v resnici prehaja v svoji fazi sprejemanja skozi neke tri faze. Prva faza je "To je nemogoče!" druga faza je "Glej, tu mogoče nekaj je?!" in tretja faza je "Ha, to že zdavnaj vsi vemo!".

Vprašali ste me, kakšno je stališče uradne medicine? Menim, da smo mi zdravniki tu nekje na prvem ali drugem stališču, to je nemogoče ali tu mogoče nekaj je. Medtem ko naši pacienti vedo tisto tretjo stvar že dolgo časa, ker so jo preizkusili in občutili blagodat ved alternativne medicine. Namreč, uradna medicina še vedno ne kaže zadostnega sodelovanja z alternativo, takega, ki bi ga morala in podati roko, da se ti dve medicini na neki način pobotata, ker uradna medicina ve zelo malo o energetski medicini. Ona se predvsem ukvarja s fizičnim telesom pacienta in ve zelo malo o elektromagnetni anatomiji človeka, ki obstaja. Otem ste slišali od doktorja Tasića zelo veliko in jaz tega ne bi ponavljala, lahko samo rečem, da sem na nek način vključena v vse to kot priča s strani ortodoksne medicine, ki lahko priča o tem, kaj vse se je vse dogajalo v ordinaciji v preteklih letih in da je šlo skozi ogromno število pacientov v teh desetih letih, ki lahko povedo veliko več kot lahko jaz.

Zadnje dve-tri leta sodelujem z mnogimi ljudmi, pomembnimi za uspešno delo centra. Jaz nisem jaz edini zdravnik, tu je še veliko drugih zdravnikov, nekateri od njih so bili vključeni pred menoj, oni sodelujejo tudi v vodenju evidenc, medicinske dokumentacije, ki je zelo bistvena in ki se uporablja kot svojevrsten dokaz, da je vse tako kot je potrjeno pred bioenergijskem tretmajem in po njem, z vsemi morebiti potrebnimi podatki, ki se nanašajo tako na laboratorij, kot na določene diagnostične procedure, ali jih je potrebno sopet opraviti, seveda, v odvisnosti od konkretnega primera.

In povejte vaše vtise, kot zdravnika? Moje osebno mnenje, enako kot mnenje mojih pacientov, sodelavcev in kolegov je, da je skrajnji čas, da se uradna in ortodoksna medicina pobotata z alternativnimi vejami medicine in da se dojame, da v resnici ne obstojata dve različni vrsti medicine, temveč, da je vse to ena in ista medicina. Edina, pristna medicina je tista, ki lahko pomaga človeku in ona mora biti tudi sprejemljiva. Pri tem sta po mojem bistveni dve stvari. Ena je, da ima vsak človek pravico odločati o tem kako in na kateri način se bo zdravil.

Mi smo sedaj demokratična družba in menim, da je zelo pomembno, da ima človek pravico, da se na ta način opredeli, kaj želi. Mogoče želi, da bosta vključeni obe stvari. Na drugi strani, najvažnejši princip, ki mora biti navzoč je najvažnejše je ne škodovati. Slišali ste doktorja Tasića, ko je on povedal, da on nikomur nič ne obljublja, toda vedno je treba poskusiti. Sem, žal, sodeč po tem, kar sem jaz videla, prihajajo pacienti, ki jih je klasična medicina na neki način odvrgla, odprto povedala, da jim ne more več pomagati. Ti ljudje so izgubili upanje vse do tistega momenta, ko so prišli v našo ordinacijo, ker se človek ne more nikoli sprijazniti s tem, da mu ni več pomoči.

Tu so zelo težki predvsem nevrološki primeri, kar ni ravno moje področje, s katerim se neposredno ukvarjam. Kot sem vam že povedala, sem internistka kardiolog, z delovnimi nalogami v klasični medicini, kot azilijarni doktor, ki vidi vse praktične veje medicine in kot internistka vam lahko povem, da so od vseh teh stvari najtežje ravno nevrološke poškodbe, nevrološke lezije, motnje v razvoju na nevrološkem nivoju. Klasična medicina ima sijajno diagnozo, toda v terapijskem smislu, ne ponuja nič. Tudi tu doktor z njegovimi "zlatimi" rokami, kot on pravi z božjim darom, kar on na neki način ima, lahko veliko pomaga.